Meteen naar de inhoud
Home » Relatietherapeut spirituele aanvliegroute » Relatietherapeut jaloezie help!

Relatietherapeut jaloezie help!

Relatietherapeut nodig bij jaloezie? De emotie jaloezie is een emotionele toestand waarbij we een lage eigendunk hebben en onszelf als zeer onbelangrijk, onkundig of niet interessant beschouwen. Dit kan op het gebied zijn van rijkdom, schoonheid, kracht, opleiding, vaardigheden, kennis, status, liefde of ras. Een schijnbare lage eigenwaarde ten opzichte van anderen die meer aandacht krijgen, meer bezitten, een hogere opleiding hebben genoten, knapper zijn qua uiterlijk, meer kennis bezitten of zaken makkelijker in hun leven manifesteren.

relatietherapeut jaloezie help wil hier vanaf
relatietherapeut jaloezie help wil hier vanaf

We hebben de neiging om in een boosheid te schieten. We overdrijven een ontbrekend aspect van onszelf en we verliezen totaal uit het oog welke capaciteiten en of verworvenheden we wel hebben. Hierdoor verliezen we de harmonie om op de innerlijke leiding te vertrouwen. En voelen we diep in ons hart pijn. Jaloezie kan leiden tot het afkraken van de persoon waar men jaloers op is of het ziekelijk imiteren van de persoon waar men jaloers op is. Eerst genoemde gebeurt meestal in de liefde en laatst genoemde gebeurt meestal op de andere hierboven genoemde terreinen.

Waarom een relatietherapeut bij jaloezie?

In relaties heeft de partner die jaloers is het idee dat de derde persoon een eigenschap, een bezit, een vaardigheid heeft die hij of zij niet heeft en de partner om die reden alle aandacht geeft aan de derde persoon. Hierdoor wordt de persoon die jaloers is zeer onzeker en boos op zichzelf (is overdrijven van negatief zelfbeeld) en richt de aandacht volledig op de ontbrekende capaciteit, vaardigheid of verworvenheid. De boosheid schept vervolgens een afstand tussen partners en is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de relatie. Bovendien zorgt boosheid voor een verslechtering van de intimiteit.

Jaloezie kan ook een continue aanwezige geestestoestand zijn met een vorm van kritiek op de dingen die de partner zeer aan het hart liggen, de derde persoon volledig afkraken, de partner beletten nog in contact te komen met de derde persoon en huilpartijen om de aandacht van de partner op te eisen. Met andere woorden 4 manipulatieve strategieën om controle te behouden en de wereld (het universum) van de partner klein te maken. De partner gaat vervolgens naar adem snakken. Veel partners voldoen jaren aan de grillen van de jaloerse partner, omdat ze geen ruzie willen. Jaloezie en de 4 manipulatieve strategieën zijn dan een uitstekend controle middel geworden om de macht over de partner te houden.

Oorsprong jaloezie voor relatietherapeut vaak te herleiden naar jaloezie tussen broers en zussen

Jaloezie is een veel voorkomende emotie en weerspiegelt het lage zelfbeeld van de jaloerse zus of broer. Je kan het ook lage eigenwaarde noemen. Het jaloerze kind heeft een diepgewortelde overtuiging dat hun andere broer of zus meer mocht, later mocht thuis komen, minder thuis hielp, wel mocht gaan studeren, meer was geliefd bij 1 of beiden ouders etc. Deze waarnemingen berusten niet op de realiteit en zijn mogelijk ontstaan na een traumatische ervaring in de vroege kinderjaren. Oudere kinderen hebben veelvuldig het idee dat jongere broers of zussen meer geliefd zijn bij hun ouders. Ze werden voorgetrokken! Was dit waar of wilden ze gewoon alle aandacht, zoals te voren toen er nog geen broertje of zusje was? Voor de spirituele relatietherapeut een belangrijk onderwerp om de client bewust van te maken. Zo ook van relatietherapeut narcisme indien er ook nog dominantie aan te pas komt. Of relatietherapeut autisme als de verbinding behouden lastig is.

Eigenlijk zijn jaloerse persoon ook boos op hun zelf dat ze een bepaalde capaciteit niet hebben en reageren hun frustraties nog jarenlang – ook als ze al lang volwassen zijn – af op 1 of beide ouders of op de broer of zus. Dit gaat meestal in de vorm van het uiten van kritiek naar de ouders of het afkeuren van een levenswijze van broer of zus. Ook kan de jaloerse persoon de broer of zus – waar ze nog steeds jaloers op zijn – gaan imiteren. Dit betekent bijvoorbeeld dezelfde sport gaan doen, ook motorrijles nemen, alsnog op late leeftijd gaan studeren etc. Dit betekent voor de relatietherapeut werk aan de winkel met jaloezie. De partner representeert namelijk vele jaren later als nog de vader, moeder, zus of broer.

relatietherapeut jaloezie hartzeer lagen betrekken
relatietherapeut jaloezie hartzeer lagen betrekken

Tips voor jaloezie

 • Focus op wat je tot nu toe wel hebt ontvangen van het Universum.
 • Richt je aandacht op de positieve eigenschappen van jezelf.
 • Reflecteer op je prestaties tot nu toe: diploma, carriere, geliefden etc.
 • Zie de perfectie en eenheid in jezelf en richt je aandacht naar binnen toe.
 • Realiseer je dat je alleen komt en ook alleen ook weer gaat.
 • Alles wat je verzamelt in dit leven kan niemand meenemen.
 • Waar je mogelijk jaloers op bent: aandacht, opleidingen, vaardigheden, rijkdom, schoonheid, status en ras hebben derden allemaal via anderen ontvangen. Niets is van hen en hun identiteit is een illusie.
 • Focus op de tijdspanne die je wel samen bent met je partner en geef haar of hem de ruimte.
 • Wees er je van bewust dat elke partner zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor acties.
 • Maak je partner niet klein maar vergroot je eigen lichtbol.
 • Ga samen met mij op zoek naar pijnlijke momenten in deze en vorige relaties en herbeleef ze opnieuw in je hart. Kies voor spirituele relatietherapie.

Het beperken van ruimte en vrijheid dat doet jaloezie en de relatietherapeut inschakelen voor verstikkende jaloezie is een goed idee!